Meist

Meie väärtused

Meie visioon

Me püüdleme täiuslikkuse poole kõigis oma tegemistes ja soovime ületada kõiki ootusi.

Meie kohustused (missioon)

Meie visioon koosneb viiest kohustusest:

Esimene on suunatud meie KLIENTIDELE, organisatsioonidele ja üksikisikutele, kes usaldavad meid, andes meile võimaluse tõestada, et oleme parimad. Meie teenused on kvaliteetsed, me soovime pakkuda klientidele rohkem turvalisemaid, kasulikke ja mugavamaid lahendusi, me püüdleme riski kogusumma vähendamise poole ning me realiseerime koheselt kliendi nõuded ja meie lubadused.

Teine on suunatud meie TÖÖTAJATELE (KOLLEEGIDELE), üksikisikutele, kellega meil on rõõm koos töötada. Edendame iga töötaja progressiooni ja initsiatiivi. Väärtustame meeskonnatööd ja üksmeelt otsuste tegemisel. Julgustame paindlikkust ja iga töötaja kohustustest tingitud vabadust. Meie kompensatsioon peab olema õiglane ja rahuldustpakkuv; kvalifitseeritud töötajatel peavad olema tagatud võimalused edasiarenemiseks. Iga inimene on indiviid, kellel on oma väärikus ja väärtused.

Kolmas on suunatud meie TARNIJATELE (PARTNERITELE), kelle tooted ja teenused on suunatud meie klientidele ja/või kelle tooteid ja teenuseid me kasutame. Oleme seadnud kõrged ootused oma partneritele, eeldades nende toetust meie visioonile. Edendame koostööd nendega, kes vastavad meie ootustele ja ületavad neid, ning usume, et nad peavad saama õiglast kasumit.

Neljas on suunatud meie KOGUKONNALE, kus me tegutseme. Tahame olla heanaaberlikud, kes toetavad häid ideid ja heategevust. Tutvustame kogukonnale oma tegemisi.

Viies on suunatud meie INVESTORITELE. Äri on suunatud kasumi teenimisele. Kasumi teenimine ei ole meie visioon, kuid see aitab meil ületada verstaposte ning mõõta meie visiooni edu.