Meie teenused

Kindlustustüübid > Rahanduskaitse

Kindlustatud juhtumi toimumise korral saab firma finantsstabiilsust tagada järgnevate kindlustustega (palun konsulteerige meiega, et saada Teie rahavoogude kaitsmiseks Teie vajadustele sobiv kindlustus):

Äritegevuse katkemine

Äritegevuse katkemise kindlustus katab äritegevuse tulude kahjud, mida firma võib kanda katastroofi, nt tulekahju, korral, mis põhjustab tegevuse katkemise. Antud kindlustus katab:

 • tulud, mida firma oleks varakahjustuse vältimise korral teeninud
 • püsikulud, nagu palgad, pangaintressid jne, mida ei saa vältida äri põhitegevuse ajutise katkemise korral
 • kulud, mida firma kannab äritegevuse taastamise kiirendamiseks

Äritegevuse katkemise kindlustuspoliisi ei saa osta eraldi, s.t, et kahju hüvitatakse selle poliisi alusel vaid siis, kui äritegevuse katkemise põhjustas füüsiline hävinemine või kahju, mis oli kindlustatud vastava varakahju- või masinarikkepoliisiga.

Ärikatkemiskindlustus

Antud kindlustus pakub hüvitist tegeliku finantskahju eest, mis on tingitud kindlustatud ehitustööde lõpuleviimise viivitusest. See kindlustus katab brutokasumi kahju käibe vähenemise ja/või töökulu suurenemise tõttu, mis on tingitud kindlustatud õnnetusest. Kahju hüvitatakse selle poliisi alusel vaid siis, kui viivituse põhjustas füüsiline hävinemine või kahju, mis oli kindlustatud vastava ehituse täiskindlustuse või ehitise püstitamise täiskindlustuse poliisiga.

Vaata ka ehituse täiskindlustus (CAR) / ehitise püstitamise täiskindlustus (EAR).

Ettemaksugarantii

Kui töövõtja ei täida lepingut, garanteerib ettemaksugarantii töövõtjale makstud ettemaksu tagasimaksmise projekti omaniku poolt.

Täitmisgarantii

Täitmisgarantii pakub finantsgarantiid,et sõlmitud lepingut täidetakse. Kui töövõtja ei täida lepingut, tagab täitmisgarantii rahalise hüvitise kindlaksmääratud summas.

Krediidikindlustus

Krediidikindlustus pakub kaitset ostjate vastu, kes ei suuda kindlustatule maksta võlgasid tegeliku või ajutise maksejõuetuse tõttu. Krediidikindlustuspoliis katab vajadusel nii kohaliku (nn „kaubanduskrediidikindlustus) kui eksportturu (nn „ekportkrediidikindlustus“) ostjaid. Krediidikindlustus mitte ainult ei hüvita ostja maksejõuetuse tagajärjel tekkinud kahjusid, vaid annab ka võimaluse kontrollida riske ja ennetada tulevikus tekkivaid kahjusid ning pakub kahju korral võlakogumisteenust.

Kindlustustooted finantsasutustele

On olemas mitmeid kindlustustooteid, mis on mõeldud pankadele ja teistele finantsasutustele.
Panga usaldusgarantii sisaldab alltoodu katet:

 • kuritegevus (ehk töötaja ebaausus) – ebaaus/pahatahtlik tegu, mille sooritas panga töötaja kavatsusega põhjustada pangale kahju või isikliku finantskasu eesmärgil
 • territoorium ja transiit - sularaha või selle ekvivalendid, mis kaotatakse kas varguse või seletamatu kadumise tõttu või mis on kahjustatud, hävitatud või valesti paigutatud panga valdustes või soomusautos transportides või sularahaautomaadis
 • võltsitud tšekid ja väärtpaberid – kahju, mis on tingitud mis tahes tšekkide, makseteatiste, pangatšekkide jne või pangas või panga poolt makstud mis tahes laekumiste väljamaksete või võlakirjade allkirja võltsimisel. Kahju, mis tuleneb sellest, et pank tegutses heas usus võltsitud allkirjaga või võltsitud, kaotatud või varastatud väärtpaberite alusel
 • võltsraha– kahju, mis on tingitud võltsraha vastuvõtmisest
 • kontorid ja selle sisu – vaata varakahju

Elektroonilise ja arvuti kuritegevuse poliis katab kahjud, mis on tingitud sellest, et pank:

 • tegutses võltsitud elektrooniliste sisendandmete alusel
 • tegutses arvutiprogrammide võltsettevalmistuse või modifikatsiooni tulemusena
 • andmete pahatahtlik muutmine või hävitamine
 • tegutses viiruse poolt andmete hävitamise tulemusena
 • tegutses pettusliku saabuva infovahenduse või väljuva andmeedastuse alusel
 • tegutses pettusliku suulise juhendi alusel

Krediitkaardipettus (plastikkaart) – katab kaotatud või varastatud deebet- või krediitkaardi volituseta kasutamise või võltsitud pangakaardi kasutamise, mis on näiliselt panga poolt väljastatud.

Pankadel ja teistel finantsasutustel on samuti ametivastutus.

Finantsasutustel peab olema ka sobiv juhatajate ja ametnike vastutuse poliis.