Koostöö

Töötajad > Me ootame

Kliendi vajadustele suunatud. Edukaks töötamiseks „Aon Baltic“ tuleb püüda pakkuda parimat kvaliteeti ja õigeaegset teenust, luues klientidele sellega lisaväärtust. Ootame töötajalt kliendi vajaduste aimamist, probleemide kiiret lahendamist, ootuste ületamist ja lisapingutusi. Samuti tuleb panna end kliendi olukorda, mis tähendab kogu protsessi arusaadavamaks ja ka hõlpsamaks tegemist.

Omaalgatuslik. Eeldame, et töötajal on võimet olla ennetav ja arenev. „Aon Baltic“ on õhuke juhtimisstruktuur, mida me püüame säilitada. See tähendab, et liitudes meie meeskonnaga võid eeldada pisut järelevalvet, kuid ka palju vabadust koos suurte ootustega omaalgatuslikkuse suhtes. Kui leiad, et midagi oleks vaja muuta paremuse poole, ning viid muutuse ellu, ilma et ootaksid juhendamist, oled just see inimene, keda otsime.

Ausus. Usume, et inimesed on ausad ja usaldusväärsed. Ettevõte pooldab minimaalset järelevalvet ja piiramatut vabadust tegudes ja otsuste tegemisel. Ühtse meeskonnana toetume igale liikmele. Sellest tulenevalt on igasugune usalduse kuritarvitamine ettevõttes lubamatu.

Koostöövalmidus. „Aon Baltic“ tegutseb meeskonna loomise õhustikus. Seetõttu annab iga töötaja koostöövalmidus suure panuse meie üleüldisesse edusse. Usume, et koostöövalmidus nõuab töötajalt lisaks muule selliseid iseloomuomadusi, nagu sõbralikkus ja diskreetsus meeskonnakaaslastega, valmidus toetada ja aidata kolleege, omaalgatuslikkus ja aktiivne osalemine heade kogemuste jagamisel.