Koostöö

Kindlustusandja > Me pakume

  • Piirkonna parimaid kliente
  • Professionaalselt ettevalmistatud ja kokkupandud riskiprofiile
  • Nõuandeid klientide valiku tegemisel
  • Kahju minimaliseerimise programme klientidele
  • Suurendatud kahjukontrolli ja kahjukäsitlusteenuseid
  • Abi arendamisel ja võimalusi nõudluses olevate toodete edendamiseks
  • Toetust vabatahtliku edasikindlustuse korral ja vajadusel ligipääsu rahvusvahelistele teadmistele
  • Üks kord rajatud ärisuhted – pikaajalised suhted