Koostöö

Kindlustusandja > Me eeldame

  • Kõrgetasemelist finantstagatist (vähemalt Standard & Poor’s BBB + või samaväärne vaste)
  • Tugevat professionaalset meeskonda – kindlustusandja ja kahju lahendamine
  • Positiivset suhtumist kahjukäsitlusse – maksmise lihtsus ja koostöövalmidus