Koostöö

Tarnijad väljastpoolt kindlustusvaldkonda

„Aon Baltic“ jaotab oma eksklusiivsed intellektuaal- ja finantsressursid klientidele kasu saamiseks eesmärgiga ületada nende ootusi. Tarnijad ja partnerid parendavad ja täiendavad antud protsessi ning panustavad tohutult meie edusse. Loomulikult seame kõrged ootused meie tarnijatele ja partneritele ning eeldame, et nad jagavad ja toetavad meie püüdlusi.

Tellime väljastpoolt teenuseid erinevatest valdkondadest, mis ei ole ärilise iseloomuga või mis on unikaalsed/erialased. Oleme innukad andma tarnijatele ja partneritele võimaluse tõestada, et nad on parimad. Partnerite ja tarnijatega koostöö sõlmimisel ootame ja pakume järgnevat:

me otsime:

omalt poolt pakume:

  • lisandväärtuse ettepanekut
  • hoolt ja pühendumust
  • usaldusväärsust
  • sisemist soovi olla edukas
  • väärilist tasu
  • õigustatud lojaalsust
  • pikaajalist koostööd
  • tolerantsust

Muudest valdkondadest partnerid/tarnijad, kes soovivad pakkuda oma teenuseid peaksid kontakteeruma vastava riigi büroojuhiga.