Par mums

Mūsu apņemšanās ievērot datu privātumu

Datu privātums

Organizācijām, cenšoties uzlabot savu klientu un darbinieku pieredzi, radīt vērtību un iegūt konkurences priekšrocības, kā arī spēja pārvaldīt datu privātuma riskus un demonstrēt atbilstību aktuālajiem datu privātuma likumiem, ir būtiski svarīga.

Mūsu apņemšanās

Mūsu apņemšanās ir aizsargāt personas datus, ko ievācam, apstrādājam un uzglabājam klientu un biznesa partneru vārdā. Īpaši apņemamies nodrošināt, ka jebkuriem personas datiem, kuri tiek mums uzticēti, ir atbilstošs drošības aizsardzības līmenis, un tie tiek izmantoti tikai tā, kā sagaida mūsu klientu klienti un darbinieki un kā to nosaka likums.

Kā mēs pārvaldām datu privātumu

Mēs datu privātumu uztveram ļoti nopietni un esam ieguldījuši lielus resursus, izstrādājot sistēmu, kas nodrošina, ka mūsu galvenie produkti un pakalpojumi atbilst attiecīgajiem datu privātuma likumiem un ka lielie datu privātuma riski tiek efektīvi pārvaldīti.

Mūsu pieeja:

  • sākas ar mūsu Biznesa rīcības kodeksu, kas izklāsta vadības apņēmību ievērot datu privātuma likumus visās jurisdikcijās, kurās nodarbojamies ar uzņēmējdarbību, un uzvedības standartus, kas tiek sagaidīti no mūsu cilvēkiem, strādājot vienam ar otru, mūsu klientiem un biznesa partneriem;
  • tai pamatā ir un to atbalsta attiecīgas datu privātuma politikas, standarti un standarta darbības procedūras, kas īpaši izstrādātas, lai nodrošinātu, ka datu privātuma riski tiek pārvaldīti efektīvi;
  • to vada mūsu Datu aizsardzības speciālists un Globālā Datu aizsardzības nodaļa, kas ir atbildīgi par attiecīgo datu privātuma likumu atbilstības un informētības veicināšanu, konsultēšanu par mūsu datu privātuma politiku un standartu īstenošanu un jurisdikciju atbilstības uzraudzīšanu visā pasaulē.
  • koncentrējas uz ilgtspējīgu datu privātuma kontroles sistēmu, kurā tiek likts uzsvars uz efektīvas datu privātuma kontroles ieviešanu un pastāvīgu uzlabošanu.
     

Aon Privacy Statement