Par mums

Mūsu vērtības

Mūsu centieni

Mēs tiecamies pēc pilnības it visā, ko darām, cenšoties pārsniegt to, kas no mums tiek sagaidīts.

Mūsu atbildība

Realizējot mūsu vīziju, mums ir 5 atbildības jomas:

Pirmkārt, mūsu KLIENTI - organizācijas un indivīdi, kuri mums uzticas, dodot mums iespēju pierādīt, ka esam labākie. Mūsu pakalpojumiem jābūt augstākajā kvalitātē un līmenī; mēs meklējam iespēju nodrošināt klientus ar risinājumiem, kas ir visdrošākie, dod visvairāk ieguvumu un komforta; tiecamies samazināt kopējās riska vadības izmaksas; realizējam klientu prasības un izpildām mūsu solījumus.

Otrkārt, mūsu DARBINIEKI (KOLĒĢI) - personības, kuras, tiecoties uz kopīgiem mērķiem, parāda, ka mēs spējam strādāt kopā kā viena ģimene. Mēs veicinām personisko progresu un iniciatīvas uzņemšanos. Mēs augstu vērtējam darbu komandā un kolektīvo lēmumu pieņemšanu. Mēs iedrošinām elastību un personisko brīvību, kas iet roku rokā ar atbildību. Mūsu darba samaksai jābūt taisnīgai un jāatbilst ieguldījumam; kvalificētiem darbiniekiem jādod iespēja attīstīties. Katrs tiek vērtēts atsevišķi, balstoties uz viņa/viņas personisko ieguldījumu.

Treškārt, mūsu SADARBĪBAS PARTNERI, kuru produktus un pakalpojumus mēs piedāvājam saviem klientiem un/vai kuru produktus un pakalpojumus mēs izmantojam. Mums ir augstas prasības attiecībā uz mūsu partneriem, un mēs no tiem sagaidām, ka viņi atbalstīs mūs mūsu centienos. Mēs veicinām partnerību ar tiem, kuru piedāvājums atbilst un pārsniedz to, ko mēs sagaidām; mēs saprotam arī to, ka partneriem ir svarīgi gūt peļņu.

Ceturtkārt, SABIEDRĪBA, kurā mēs atrodamies. Mēs vēlamies būt labi kaimiņi, kuri atbalsta labas idejas un labdarību. Mēs iepazīstinām sabiedrību ar savām darbībām.

Piektkārt, mūsu INVESTORI. Biznesam jānes peļņa. Peļņa nav mūsu galamērķis, bet tas ir kā ceļa stabiņš un mērvienība, cik mēs esam labi savos centienos.